Categories
Photos

Photos: Luellen Lake

Luellen Lake
subject:Luellen Lake, outflow toward Johnston Creek, Helena Ridge and Mount Stuart Knob in the background [wiki]
location:xx X xxxxxx xxxxxxx UTM [map]
time:2020-08-22T21:15 UTC (15:15 local)
setting:Tamron 16-300 mm on Rebel T3i; 16 mm, 1/125 sec, f/9.0, ISO 100
Luellen Lake
subject:Luellen Lake, Helena Ridge and Mount Stuart Knob in the background [wiki]
location:xx X xxxxxx xxxxxxx UTM [map]
time:2020-08-23T01:45 UTC (19:45 local)
setting:Tamron 16-300 mm on Rebel T3i; 16 mm, 1/125 sec, f/9.0, ISO 100
Milky Way
subject:Milky Way, Helena Ridge in the background [wiki]
location:11 N 576200 5688375 UTM [map]
time:2020-08-23T04:00 UTC (12:00 midnight local)
setting:Tamron 16-300 mm on Rebel T3i; 16 mm, 20 sec, f/3.5, ISO 1600

Leave a Reply

Your email address will not be published.